RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE

Računovodstvo je umjetnost interpretacije, mjerenja i povezivanje

poslovnog rezultata…računovodstvo je poslovni jezik

Svakom klijentu pristupamo s posebnom individualnom pažnjom
i nastojimo dogovoriti program usluga koji je za njega optimalan.

1) Računovodstvo

 

Specijalizirani smo za pružanje usluga financijskog računovodstva i savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, također i neprofitnih organizacija.

Sve usluge pružamo i na engleskom jeziku. Kvalitetu pružene usluge osigurava visokostručno osoblje sa ekipom educiranih suradnika, koje po potrebi angažiramo za specifične projekte ili prema potrebama klijenta.

racunovodstvo_affecto2
racunovodstvo_affecto3

Individualan pristup za svakog pojedinca

 

Svakom klijentu pristupamo s posebnom individualnom
pažnjom i nastojimo dogovoriti program usluga koji je za njega
optimalan. Mi ne nudimo “konfekcijski” pristup nego
individualan koji odgovara potrebama svakog klijenta
u određenoj fazi poslovanja i razvoja.

U okviru funkcije računovodstva pružamo usluge:

  • Izrada poslovne dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u sistem (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda),
  • Vođenje glavne knjige, salda-konti dobavljača i kupaca, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije), proizvodnje (proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda),
  • Usklađivanja kupaca i dobavljača,
  • Obračuna i sastavljanja prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina i slično,
  • Pripreme i predaje zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Poreznauprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa),
  • Plaćanje putem internet bankarstva
  • Podrška tijekom poreznih (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo) i drugih nadzora i revizije.
  • Dostupnost podataka 24/7

Budućnost se više ne planira na prošlosti. No o prošlosti morate
imati prave podatke da bi povečali poslovne učinkovitosti i prihode. 

2) Izvještavanje

 

Poslovno izvještavanje poduzećima pomaže pridobiti cjelovitije znanje o čimbenicama koji utječu na njihovo poslovanje te pruža informacije cjelokupnoj organizaciji isporukom detaljnih podataka koji pomažu donositeljima odluka. Također, izvještavanje i analiza daju klijentima i partnerima mogućnost da pronađu odgovarajuće informacije kada je to potrebno, i jednostavno donose odluke za suradnju na temelju kvalitetnih i točnih informacija.

racunovodstvo_affecto4

U okviru izvještavanja pružamo usluge:

1) Izrađujemo računovodstvene politike prema specifičnim potrebama svakog klijenta te sukladno zakonskim odredbama i obvezama,

2) Zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i drugim primjenjivim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima,

3) Izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru, i skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, ili prema dogovoru, u kunama ili prema dogovoru,

4) Izrade i provjere kreditnih upitnika i komunikacija s bankama, po navedenom pitanju, a nazahtjev klijenta,

5) Izvještavanje za potrebe partnera i klijenata

Mi radimo svoj posao, kako bi vi imali vremena raditi svoj.

O NAMA

Affecto je poduzeće specijalizirano za, računovodstvene usluge, poslovno i porezno savjetovanje te internu reviziju i kontroling.

KONTAKT PODACI

info@affecto.hr
+385 98 1952 479
+385 1 3371 669
10000, Zagreb